Premiera wystawy odbędzie się 25.09.2021 o godzinie 16:00 w Radrużu – pawilon wystawienniczy Muzeum Kresów w Lubaczowie przy cerkwi św. Paraskiewy. Zwiedzać ją będzie można do 20.10.2021.