W sobotę 25 września o godzinie 16:00 w pawilonie wystawowym Muzeum Kresów w Lubaczowie przy cerkwi św. Paraskiewy w Radrużu odbędzie się wystawa fotografii kamiennych krzyży bruśnieńskich. Autorem fotografii jest Tomasz Stelmaski. Oprócz wystawy fotografii pojawi się tam kilka niespodzianek.

Jedną z nich jest kamienny medalion wykonany przez Mieczysława Zaborniaka, przez wielu autorów określanego jako „ostatni kamieniarz bruśnieński”. Jest to jego ostatnie dzieło, które wykonał przed kontuzją ręki. Dzięki fotografiom Tomasza Stelmaskiego, będziemy mogli podziwiać kamienne krzyże bruśnieńskie w swoim naturalnym środowisku, a przy okazji będzie można zobaczyć kamień bruśnieński na żywo, między innymi ten medalion. Pozwoli to lepiej „poczuć kamień na fotografii”.