Dla uczestników wernisażu wystawy fotograficznej w Radrużu, w sobotę 25 września o 16:00, istnieje możliwość zdobycia bezpłatnie katalogu wystawowego.

Jest to starannie wydana 110 stronicowa publikacja, która zawiera zdjęcia z wystawy, a także inne, które się na niej nie zmieściły. Dodatkowo znajdziemy tam ciekawe opisy, związane z wystawą i kamieniarką bruśnieńską autorstwa: Tomasza Stelmaskiego (fotografa), Daniela Potkańskiego (koordynatora projektu), Grzegorza Ciećki, który napisał część historyczną katalogu. Oprócz tego znajdują się tam też sylwetki: kamieniarza Józefa Lewkowicza i poety Roberta Gmiterka, który wspiera publikację swoim poetyckim słowem. Redakcja i korekta Janusz Mazur, Zofia Smyk, Piotr Zubowski.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Etnopolska2021”.